پديد آورندگان هارولد لمب , علي جواهركلام
دسترسی

تيمور لنگ

نويسنده: هارولد لمب*** مترجم: علي جواهركلام*** تعداد صفحه: 336*** شابك: 2-86 -8007-964-978

نسخه‌ي الكترونيك كتاب با قيمتي بسيار ارزان‌تر از نسخه‌ي چاپي، مناسب براي مخاطبيني است كه علاقمندند نسخه‌ي كامل كتاب را در تلفن همراه خود مطالعه نمايند.

براي استفاده در محيط اندرويد اپليكيشن انتشارات پر را از اينجا دانلود كنيد.

440,000 ریال
زمان تحویل: محصولات در دسترس نیست

تيمور لنگ: پانصد و پنجاه سال پیش مردی کوشید که خود را فرمانروای جهان بسازد. هر اقدامی که کرد موفق شد، ما او را تیمور لنگ می خوانیم. در آغاز وی چندان مهم نبود - فقط بر قطعه‌اي از اراضی و عده ای گله‌دار آن سرزمین مردپرور و پهلوان‌خیز، یعنی آسیای مرکزی، فرمانروایی داشت. تیمور مثل اسکندر مقدونی پسر پادشاه نبود و مانند چنگیز ریاست قبیله را از پدر ارث نمی برد. اسکندر و چنگیز هر دو هنگامی که به جهانگیری برخواستند با خود همراهانی داشتند، مردم مقدونیه با اسکندر و مغول‌ها با چنگیز، ولی تیمور لنگ عده ای را دور خود جمع کرد.